Tornar

El Dia Mundial sense Tabac se celebra a tot el món el 31 de maig 2012


Dia Mundial 2012
 Divendres 27 d´Abril de 2012

Aquesta celebració anual informa el públic sobre els perills que suposa el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres, les activitats de l’OMS per lluitar contra l’epidèmia de tabaquisme, i el que les persones de tot el món poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana, i protegir les generacions futures.

Aquesta celebració anual informa el públic sobre els perills que suposa el consum de tabac, les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres, les activitats de l’OMS per lluitar contra l’epidèmia de tabaquisme, i el que les persones de tot el món poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana, i protegir les generacions futures.

La celebració del Dia Mundial sense Tabac, promoguda per l’OMS des de 1988, aconsegueix centrar l’atenció general sobre el principal problema que representa el consum de tabac per a la salut pública. Alhora, propicia actuacions concretes que es consoliden i s’integren en el conjunt d’estratègies per a la prevenció i el control del tabaquisme. Any rere any, s’observa un efecte multiplicador i sinèrgic en les diferents administracions, entitats, organitzacions, col·lectius i agents socials interessats en un problema de salut tan important i que afecta tota la ciutadania.
 

El Dia Mundial sense Tabac se celebra el 31 de maig<a class="" fw_snounderline""="" data-cke-saved-href="" href="" http:="" www.who.int="" tobacco="" communications="" events="" wntd="" es="" index.html""="" rel="" external""="" title="" aquest"="">