Tornar

Citisina, un fàrmac antic en l´ajuda per deixar de fumar


d
 Dijous 21 d´Octubre de 2021

Nova proposta: La citisina / sense recepta mèdica / no finançat pel SNS

Aquest és un alcaloide d´origen vegetal. Com vareniclina, citisina és un agonista parcial dels receptors nicotínics d´acetilcolina. Ha estat disponible amb i sense recepta per deixar de fumar des de la dècada de 1960, principalment a Europa de l´Est. Quatre revisions sistemàtiques informen que la citisina és superior al placebo per l´abstinència a curt i llarg termini. No s´associa amb un augment significatiu dels esdeveniments adversos en comparació amb el placebo i els símptomes més freqüents són els gastrointestinals.

Al congrés d’octubre/21 de semFYC realitzat a Mallorca, s’ha presentat una revisió sobre els tractaments actuals i la citisina: El último año en el abordaje al tabaquismo. Victoria Güeto Rubio (GAT). Presentació: http://www.papsf.cat/Biblioteca.aspx

Us afegim un breu resum de les conclusions dels principals articles que revisa l’autora de la presentació:

  1. Fitxa tècnica de la citisina: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/83407/FT_83407.html  A Canadà està comercialitzada com a “producte natural” sense recepta. A la UE està comercialitzada amb el nom de Todacitan®
  2. 2012. Eficàcia de la citisina per ajudar als fumadors a deixar de fumar: revisió sistemàtica i metanàlisi https://thorax.bmj.com/content/68/11/1037 que conclou que la citisina és un tractament eficaç per deixar de fumar amb una eficàcia comparable a la d´altres tractaments actualment autoritzats. Donat el seu baix cost i potencial de benefici per a la salut pública, es justifica l´expedició de llicències de citisina per deixar de fumar.
  3. 2014. Citisina versus nicotina per deixar de fumar https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1407764 que conclou que quan es va combinar amb un breu suport conductual, es va trobar que la citisina era superior a la teràpia de reemplaçament de nicotina per ajudar els fumadors a deixar de fumar, però es va associar amb una major freqüència d´esdeveniments adversos autoinformats. 
  4. 2016 Rev de la base de datos Cochrane. Agonistas parciales del receptor de nicotina para dejar de fumar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27158893/ que conclou que la citisina augmenta les possibilitats de deixar de fumar, encara que les taxes absolutes d´abandonament van ser modestes en dos assajos recents. La vareniclina en dosis estàndard augmentar les possibilitats de deixar de fumar a llarg termini amb èxit entre dues i tres vegades en comparació amb els intents de deixar de fumar sense ajuda farmacològica. Els règims de dosis més baixes també van atorgar beneficis per al cessament, a el temps que van reduir la incidència d´esdeveniments adversos.
  5. 2017. Citisina per al cessament de fumar: eficàcia clínica i rendibilitat https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/2017/RB1136%20Cytisine%20for%20Smoking%20Cessation%20Final.pdf Un estudi conclou que hi ha proves limitades sobre Citisina i la seva efectivitat com a ajuda per deixar de fumar. Les taxes absolutes de deixar de fumar van ser modestes. Un assaig controlat aleatori va concloure que la citisina era més eficaç que el placebo en l’ajuda per deixar de fumar. Un altre estudi va informar que la citisina millorava les possibilitats de deixar de fumar.
  6. 2019. Citisina versus vareniclina per deixar de fumar en els maoríes i whanau ((pobles indígenes de Nova Zelanda): protocol per a un assaig aleatoritzat de no inferioritat https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30276931/ que explica que la citisina, un agonista parcial el receptor nicotínic d´acetilcolina (com la vareniclina) que es troba en algunes plantes, és un medicament eficaç i de baix cost per a deixar de fumar que pot resultar atractiu per als maoris . L’objectiu d’aquest assaig per determinar l’eficàcia, seguretat i cost-efectivitat de citisina (Tabex ® ) front a la vareniclina (Champix ® ) per deixar de fumar en aquests pobles indígenes.
  7. 2021. Efecte de la citisina front la vareniclina sobre el abandonament del consum de tabac. Assaig clínic aleatoritzat. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2781643 que conclou que entre els fumadors diaris disposats a deixar de fumar, el tractament amb citisina durant 25 dies, en comparació amb el tractament amb vareniclina durant 84 dies, no va demostrar no inferioritat pel que fa a l´abandonament del consum de tabac.