Tornar

GRUP DE TREBALL REGISTRES TABAQUISME


foto
 Dilluns 17 de Febrer de 2020

Amb la intenció d’integrar a la persona que fuma en la pràctica clínica habitual i normalitzar l’atenció al tabaquisme, al 2017, vam “renovar” la formació en els EAP de Catalunya, amb una formació de formadors, formacions perifèriques amb materials de suport i les noves guies dirigides a pacients i a professionals sanitaris. 

Una vegada finalitzat el període de formació en els EAP de Catalunya, durant el 2018 vam formar un grup de treball, amb referents del PAPSF i alguns referents de l’e.cap, per establir un paquet mínim de variables amb rellevància i evidència/consens científic per homogeneïtzar els registres i poder construir indicadors per mesurar i fitxar estàndards d’atenció i indicadors de resultats. 

 

Al grup vam treballar en dos fases:

  1. Revisió del paquet actual de variables recollides sobre tabaquisme en e.cap
  2. Consens “paquets mínim” de variables sobre tabaquisme: Quines variables s’han de treure? Quines s’han de modificar? Que trobeu a faltar quan feu intervencions?

Una vegada definits els registres, es va realitzar una revisió del document per les persones que conformen la Comissió Tècnica del PAPSF.

Posteriorment, al juliol del 2018 es va presentar el document ja definitiu al Centre Competències Funcional de l’ECAP i eSalut pel tema del registre d’activitats i variables. Hem estat treballant per incorporar aquets paquest mínim de variables de tabaquisme a la HC informatitzada. Finalment, al gener del 2020 s´han integrat els registres en la HC de l´e.cap.

Actualment estem en fase de revisió de les incidències. Hem colaborat també en l’elaboració del Pla de Cures de tabaquisme i en el projecte de e.consulta de tabaquisme (subgrup de treball).