Tornar

DE TU JO NO VULL RES! ___________________ Bons propòsits pel 2020


T
 Divendres 20 de Desembre de 2019

DE TU JO NO VULL RES!!   

Bons propòstis per l’any 2020 en la lluita contra el tabac!

 

Volem.....

1. Sistema d’acreditació de la xarxa del PAPSF: reconeixement al treball dels referents/responsables del programa de tabaquisme de cada centre. S’avaluarà, entre altres, la senyalització del perímetre extern del CAP: “Fem Salut. Gràcies per no fumar” Més infoFormació sobre temes de tabaquisme en els EAP; Oferta de diferents tipus d’intervenció per ajudar a deixar de fumar; Registres d’intervenció en tabaquisme; Activitats comunitàries (per ex. la Setmana Sense Fum)

2. A les històries clíniques informatitzades, nous registres de tabaquisme consensuats al 2017-2018 per un grup de treball del PAPSF.

3. Oferta de nous cursos de formació en línia sobre temes de tabaquisme.

4. Estem treballant per aconseguir que s’anomeni el tabaquisme en l’informe de mortalitat de Catalunya, com està en altres llocs, com per exemple a l’informe d´Espanya: Mortalitat atribuïble al consum de  tabac en Espanya (2000-2014).

5. Materials d’ajuda: Reeditar guies amb les vostres aportacions, per actualitzar-les i fer-les encara més pràctiques i útils en la clínica diària 

6. Iniciar nous grups de treball en temes com vulnerabilitat, altres formes de fumar, impacte ambiental, comunicació PAPSF