Tornar

GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ GRUPAL AMB VISIÓ TERRITORIAL


foto
 Divendres 9 d´Agost de 2019

Al 2010 es va constituir el grup de treball d’intervenció grupal en tabaquisme del PAPSF. Els professionals d’aquest grup de treball van elaborar “La Guia D’Intervenció Grupal en Tabaquisme Del PAPSF”. Posteriorment a la formació/implementació de la guia, van voler conèixer les dificultats per realitzar aquest tipus d’intervenció en AP,

En general, les dificultats que es van La utilitat de la intervenció grupal es veu limitada en moltes ocasions per la dificultat de reclutament dels pacients, manca de preparacio/expertesa d´alguns professionals, manca de suport o estructura logística en els centres d´AP i programes informàtics no adaptats a registres grupals.

Cronograma

Durant el 2017-2019 s´ha portat a terme la prova pilot a SAP Muntanya

ACTUALMENT EN PROCÉS D´AVALUACIÓ I ELABORACIÓ D´UN DOCUMENT QUE PUGUI SERVIR DE GUIA PER REPLICAR-LO EN ALTRES TERRITORIS.