Tornar

Resultats ESCA 2017


foto
 Dilluns 18 de Juny de 2018

El consum de tabac ha baixat clarament arribant als seus mínims històrics des que està registrat.

El consum de tabac és més freqüent en homes, joves, persones de classe social mitjana o baixa i persones de nivell d’estudis secundaris.