Tornar

La tornada al cole és un bon moment per incorporar hàbits saludables


Entorn Sense Fum
 Dimecres 7 de Setembre de 2016

L´inici del calendari escolar pot ser un bon moment per incorporar hàbits saludables d´alimentació, estudi, exercici, prevenció de consums....hi ha programes que intervenen en prevenir tabaquisme en població infantil i juvenil.

S´ha publicat l´informe Los adolescentes españoles: estilos de vida, salud, ajuste psicológico y relaciones en sus contextos de desarrollo. Resultados del Estudio HBSC-2014 en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016. En el que té a veure amb el consum de tabac, els resultats de l´estudi són:

Un 11,8% de la població adolescent escolaritzada manifesta consumir tabac (diari o esporàdicament) en l´actualitat.. En concret, el 5,4% dels nois i noies fuma a diari.

No es troben diferències significatives segons sexe, en canvi, sí es troba un augment gradual del consum diari amb l´edat, partint d´un 0,4% als 11-12 anys i arribant a un 13,3% als 17-18 anys% dels adolescents. El consum de tabac és molt similar entre els adolescents que acudeixen a centres privats o públics i entre els que estan escolaritzats en centres rurals o urbans.

Des dels centres d´Atenció Primària es faciliten consells. 

És important ressaltar la funció de les infermeres del programa Salut i Escola, que combina el tracte sanitari individualitzat i confidencial amb les dinàmiques educatives en grup i dona resposta a les preocupacions que pugui tenir la població adolescent de manera individualitzada i confidencial a més de dinàmiques grupals educatives, en el mateix àmbit educatiu

Animem a participar en el programa Classe Sense Fum que pretén prevenir la iniciació al tabaquisme entre els alumnes i incidir sobre els que ja han provat el tabac, per evitar que passin a fumadors habituals.

A l´igual que el projecte comunitari d´ambit municipal, Entorns Sense Fum, que pretén evitar l´exposició i l´inici, sensibilitzant als fumadors en espais freqüentats per infants i jovent.

Per últim i no menys important, el programa Infància Sense Fum de sensibilització i recomanacions per als pares i mares que fumen per evitar el fum del tabac especialment en els més petits i en espais privats , com son la vivenda i el cotxe familiar.