Tornar

Els sanitaris cada vegada fumen menys!


Anunci antic
 Dilluns 19 d´Octubre de 2015

El consum de tabac entre treballadors sanitaris hospitalaris, segons Xarxa Catalana d´Hospitals Sense Fum, ha anat disminuint, coindicint amb els resultats dels treballadors sanitaris d´Atenció Primària (AP).

Els resultats (article ja en premsa a Gaceta Saniaria. 2015), sobre prevalença en els treballadors dels hospitals de la Xarxa, mostren que la prevalença global de consum de tabac ha anat disminuint en els últims anys, en la actualitat del 28,1%. Es troben importants diferencies entre col·lectius sanitaris i no sanitaris.

En el cas d´AP (anàlisi al 2014) vam detectar també aquesta disminució, amb una prevalença, de treballadors que fumen actual de 17,4%, arribant a la mateixa conclusió sobre les diferències importants entre col·lectiu sanitari i no sanitari.

Això ens fa pensar, tal com diuen els companys de l´ICO, en la importància de noves estratègies diriguides als colectius més fumadors, amb la finalitat d´aconseguir organitzacions modeliques en el control del tabaquisme.