Tornar

Cigarretes electròniques interrogants oberts


Jornada 22-04-2014
 Dijous 24 d´Abril de 2014

Durant la jornada Cigarretes electròniques: interrogants oberts, que s’ha realitzat aquest dimarts al CaixaForum, en la que han participat representants de l’Agència de Salut Pública, l’Organització Mundial de la Salut i l‘Institut Català d’Oncologia, entre d’altres, s’ha parlat sobre els reptes del tabaquisme a escala mundial, sobre les campanyes publicitàries de les empreses i sobre la manca de coneixement que encara hi ha sobre la cigarreta electrònica.

A la jornada de Cigarretes electròniques: interrogants oberts, va parlar en primer lloc Armando Peruga, director de la Iniciativa de Control del Tabac de l’Organització Mundial de la Salut: L’OMS i va dir que encara no disposa de dades suficients sobre els possibles efectes nocius de la cigarreta electrònica però ha insistit que tot i que el nivell de tòxics és menor que el del tabac tradicional, cal recordar que “no és innocu”, a més, tenen una eficàcia baixa per deixar de fumar i no contribueixen precisament als avanços aconseguits en els últims anys en la lluita antitabac.

En aquest sentit, l’OMS recomana abandonar o evitar aquests hàbits, reclama una regulació urgent del producte (per exemple, un estàndard amb els mínims tòxics possibles) i veu amb bons ulls el fet que algunes administracions com la catalana comencin a prohibir-ne el consum en alguns espais.

Posteriorment, Esteve Fernandez, epidemiòleg i cap del Control de Tabaquisme de l’ICO, va comentar els resultats dels dos estudis que han realitzat a l´Institut Català d´Oncologia. Aquets estudis han analitzat els efectes d´aquest producte en una cinquantena de llars i també en cotxes i han demostrat que la cigarreta electrònica té efectes negatius sobre els fumadors passius. A la seva presentació, va concloure que les cigarretes electròniques contaminen l´aire amb nicotina i partícules de petit diàmetre i que les persones exposades passivament al vapor de les cigarretes electròniques incorporen nicotina.

El periodista i director creatiu de TV3, Carles Checa, va parlar sobre les estratègies publicitàries dels e-cigs, va fer una reflexió sobre la importància de la publicitat i la seva influença en la presa de decisions de les persones i finalment, com han aconseguit introduir-nos el tabac de nou a la publicitat, a través d´aquest nou producte.

Per últim, sobre la posició del Consell Assessor de Tabaquisme de Catalunya i els esforços que fa la Generalitat n’han parlat Joan Ramon Villalbí, President del Consell assessor de tabaquisme del Departament de Salut i el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, respectivament.

Antoni Mateu, va tancar la Jornada amb un manifest, tal com recomana el Consell Assessor de Tabaquisme, de mantenir la vigilància sobre els efectes del consum de les cigarretes electròniques i proposar al Govern central que incorpori a la normativa estatal les recomanacions de la directiva europea.