Tornar

Entra en vigor en tot l’Estat la llei que regula la publicitat, venda i consum de cigarretes electròniques


un paso para el éxito
 Dimecres 2 d´Abril de 2014

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dia 27 de març la Llei 3/2014, de 27 de març i amb efecte des de dissabte 29 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i que modifica al seu temps la Llei de mesures sanitàries sobre el tabaquisme (la famosa Llei 28/2005).

De manera que regula diferents aspectes de la publicitat, la venda i el consum de cigarretes electròniques i altres dispositius susceptibles d’alliberar nicotina.

La presència creixent de les cigarretes electròniques i la manca de regulació existent, van motivar l’Agència de Salut Pública de Catalunya a proposar el passat mes de novembre que s’adoptessin les mateixes restriccions que s’apliquen per a l’accés al tabac dels menors, la publicitat, els patrocinis, i la limitació del consum en espais públics tancats.

Cal recordar que ja el mes de juliol de 2013, la Xarxa Catalana d´Hospitals sense Fum i la Xarxa d´Atenció Primària sense Fum van emetre una recomanació perquè els hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris prohibissin l´ús, la venda i la promoció de les cigarretes electròniques en les seves dependències, i que l’1 de gener va entrar en vigor la Instrucció 08/2013 del Servei Català de la Salut (CatSalut) que prohibia l’ús, la promoció i la venda de cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Es prohibeix el consum de cigarretes electròniques en :

a) els centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret públic .

b ) els centres , serveis i establiments sanitaris , així com en els espais a l´aire lliure o coberts , compresos als seus recintes .

c ) en els centres docents i formatius , excepte en els espais a l´aire lliure de els centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació de adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis i voreres circumdants .

d) en els mitjans de transport públic urbà i interurbà , mitjans de transport ferroviari , i marítim , així com en aeronaus de companyies espanyoles o vols compartits amb companyies estrangeres .

e) en els recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància , entenent per tals els espais a l´aire lliure acotats que continguin equipament o condicionament destinats específicament per al joc i esplai de menors .

També s’estén a les cigarretes electròniques la prohibició de vendre o lliurar a persones menors de divuit anys productes del tabac, així com qualsevol altre producte que l´imiti i indueixi a fumar.