Tornar

El CatSalut prohibeix l´ús, promoció i venda de cigarretes electròniques


New year 2014
 Dimarts 7 de Gener de 2014

El CatSalut ha dictat la instrucció de prohibició de cigarretes electròniques als centres sanitaris del SISCAT, a l’1 de gener de 2014

Estudis científics han demostrat que les cigarretes electròniques contenen substàncies tòxiques. Les cigarretes electròniques poden tenir efectes respiratoris similars als de les convencionals. L’Agència de Salut Pública de Catalunya va proposar, entre altres mesures, la limitació d’ús de cigarretes electròniques en espais públics tancats

 

L’1 de gener de 2014 ha entrat en vigor la instrucció 08/2013 del Servei Català de la Salut (CatSalut) que prohibeix l’ús, la promoció i la venda de cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El consum de tabac constitueix un dels principals problemes de salut pública, sent el factor responsable de al voltant de 9.000 morts cada any a Catalunya, i els estudis científics disponibles en relació a les cigarretes electròniques mostren que contenen diverses substàncies idèntiques a les del tabac (com la nicotina), a més d’altres substàncies tòxiques. D’altra banda, cap estudi ha demostrat la seguretat del seu ús ni per a les persones que les consumeixen ni per a altres persones del seu entorn, ni tampoc existeix cap evidència provada científicament que certifiqui que aquest producte és eficaç per deixar de fumar.

A més, la proliferació de les cigarretes electròniques poden comprometre l’important avenç aconseguit en els darrers anys en relació a la desnormalització del tabac en el si de la societat. Diferents ens i organismes de referència en l’àmbit de la Salut, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS); el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT); el Consell Assessor sobre el Tabaquisme de Catalunya; la Xarxa Catalana d’Atenció Primària Sense Fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum han aconsellat, a través dels seus respectius posicionaments, la no utilització per part dels consumidors de cigarretes electròniques fins que no hi hagi dades que demostrin que es tracta d’un producte segur i un organisme competent així ho certifiqui, i la prohibició d’ús d’aquests productes en els centres sanitaris. I al seu torn, el passat mes de novembre, l’Agència de Salut Pública de Catalunya va proposar que s’adoptessin per a les cigarretes electròniques les mateixes restriccions que s’apliquen a l’accés al tabac dels menors, alhora que s’assumissin per a la publicitat d’aquests productes les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac, així com les limitacions de consum en espais públics tancats.

En base a totes les recomanacions i d’acord amb el principi de precaució que estableix la Llei de salut pública i els principis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia que recull la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, el CatSalut ha dictat la instrucció de prohibició de cigarretes electròniques als centres sanitaris del SISCAT, considerant que a aquests productes els pot ser d’aplicació la Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i la publicitat dels productes de tabac, així com la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.