Tornar

JORNADA DE GRUPS DE TREBALL DEL PAPSF


Esteu convidats a la Jornada dels grups de treball del PAPSF, amb una primera part oberta a tots els referents de tabaquisme (9-12.30 hores) on informarem dels avenços en els grups de treball establerts: 

1. Registres e.cap (2017-2018): Vam iniciar un grup de treball per establir/consensuar un paquet mínim de variables amb rellevància i evidència/consens científic per homogeneïtzar els registres i poder construir indicadors per mesurar i fitxar estàndards d’atenció i indicadors de resultats. A començaments d’aquest any 2020 s’han incorporat les variables proposades per aquest grup, treballades amb l’equip corporatiu de l’eCAP  

2. Intervenció grupal per territoris (2017-2019): S’ha portat a terme una prova pilot en la SAP Muntanya que coordina l’Anna Gómez-Quintero. Amb aquesta prova pilot s´ha pogut comprovar les avantatges/desavantatges d’aquest tipus d’intervenció (funcionals i de resultats) i per altre, el desenvolupament del projecte per detectar aspectes a mantenir/millorar que ens serà útil per elaborar un document/guia que permeti desenvolupar aquesta experiència en altres territoris de Catalunya. 

3. Grup Tabac ambiental i salut perinatal i infantil (TASPI): El grup compta amb la presència d’entitats relacionades d’una manera o altre amb la salut de la infància, per realitzar un enfocament plural, divers i multidisciplinar de l´abordatge dels efectes del tabaquisme en la població infantil, de manera homogènia en totes les seves vessants (preconcepció, embaràs, infància i adolescència). document

Posteriorment es reuniran els membres dels nous grups de treball que s´iniciaran: Vulnerabilitat, Altres formes de fumar, Impacte ambiental i Comunicació

Organització i Logística:
Dates:
Dimarts 21 de Gener de 2020
Lloc: Barcelona. Lloc: Roc Boronat 81-95 Barcelona (Seu de l’ASPCAT)
Horari:

Horari: 9-14:30 hores

Notes:

Si vols assistir-hi, a la primera part de 9-12.30 hores, és necessari inscripció abans del 17 de gener o fins esgotar places (aforament limitat) a través d’aquest enllaç: INSCRIU-T’HI!