Papsf

Benvinguts al programa ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM

Deixar de fumar aporta beneficis a totes les persones que fumen i a les que no fumen


Dimecres 31 de Juliol de 2013

Les Xarxes es posicionan i prenen accions davant del creixement de les cigarretes electròniques


Font: Lupe

Des de principis d’any, i de forma més intensa durant les darreres setmanes, s’ha observat un creixement i presència de les anomenades “cigarretes electròniques” en diversos entorns ( botigues específiques, mitjans de comunicació, etc..) Des del punt de vista científic i professional han causat controvèrsia, amb defensors de les cigarretes electròniques com a recurs addicional per a la reducció del consum (i per tant de danys) o àdhuc la cessació i detractors que argumenten en relació a la perillositat de certes substàncies tòxiques i carcinògenes que es troben en el vapor generat per les cigarretes electròniques. També durant els darrers mesos, han vist la llum alguns informes i publicacions sobre aquests candent (mai més ben dit) qüestió.

Constatem que encara cal evidència científica robusta per prendre decisions definitives, tant en el sentit de descartar o de recomanar aquest producte com a teràpia per a la cessació. El que sí que és clar, i ha estat constatat per la pròpia OMS i altres agències, és que l’ús de les cigarretes electròniques està malmetent la “desnormalització” del tabac que havíem aconseguit en la darrera dècada. De fet, bona part del màrqueting de les cigarretes electròniques es fonamenta en el fet que en no ser estrictament fum (és tracta de vapor) i no ser un producte del tabac, es poden utilitzar en els llocs regulats per les lleis d’espais sense fum.

Per això, i constatant que en alguns centres ja s’han observat fumadors de cigarretes electròniques tant en els espais interiors com exteriors, creiem que les xarxes de centres sanitaris sense fum s’han de pronunciar i animar els centres a regular per normativa interna l’ús de les cigarretes electròniques, limitant-lo tal i com ja està limitat el consum de tabac. Això no crearia cap mena de confusió, ja que seria aplicar els mateixos criteris que l’actual llei, en aquest cas a les cigarretes electròniques.

Aquest tipus de normativa interna és perfectament legal, igual que ho va ser declarar els nostres centres sense fum de manera avançada a les legislació del 2005. Us adjuntem:

-  el “Posicionament” que s’ha treballat de manera conjunta amb la Xarxa d’Hospitals sense Fum

-  el document “Accions Xarxa” que de manera resumida informa sobre l’estat actual de l’evidència i el coneixement sobre aquest tema.

Cerca

Filtra per categories